Đăng xuất hệ thống

Mục tiêu: Giúp cho người sử dụng thoát khỏi hệ thống một cách an toàn và bảo mật tối đa, hạn chế các trường hợp truy cập trái phép vào hệ thống làm mất mát thông tin và ảnh hưởng đến công việc của người sử dụng hệ thống.

Đối tượng thực hiện

Người sử dụng là Lãnh đạo Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng và đại diện các đơn vị (có liên quan) mới có quyền thực hiện trên hệ thống.

Các bước thực hiện

Bước 1: Bạn bấm vào biểu tượng của người đang sử dụng hệ thống, khi đó màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn bấm liên kết "Đăng xuất", khi đó xuất hiện hộp thoại như sau:

Bước 3. Bạn bấm "Yes" hệ thống thoát khỏi trình duyệt.

 

Quay lại