Đăng nhập hệ thống

Mục tiêu: Giúp người sử dụng truy cập vào Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành khi cần thiết.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là Lãnh đạo Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng và đại diện các đơn vị (có liên quan) được Quản trị Hệ thống cấp cho tài khoản đăng nhập (Tài khoản đăng nhập chính là địa chỉ Email Hòm thư điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập:

Bước 1: Người sử dụng truy cập vào hệ thống theo địa chỉ http://emost.most.gov.vn trên thanh địa chỉ trên trình duyệt IE/FIREFOX , khi đó màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn bấm vào chức năng "Đăng nhập", khi đó màn hình đăng nhập như sau:

 

Bước 2. Bạn nhập thông tin truy cập vào hệ thống.

+ Tên đăng nhập: Bạn có thể nhập dưới dạng "Taikhoanemaildangnhap@most.gov.vn" hoặc most\taikhoanemaildangnhap";

+ Mật khẩu: Bạn nhập mật khẩu từ bàn phím.

Bước 3. Bạn bấm nút "OK" để đăng nhập vào hệ thống, ngược lại bạn chọn nút "Hủy bỏ".

2. Đăng nhập người dùng khác

Bước 1: Bạn bấm vào biểu tượng của người đang sử dụng hệ thống, khi đó màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn bấm vào liên kết "Đăng nhập như Người dùng khác", khi đó xuất hiện hộp thoại như sau:

Để khai báo "Tên đăng nhập " và " Mật khẩu ", bạn thao tác giống mục "Đăng nhập".

 

Quay lại