Chuyển đề án đến cơ quan có thẩm quyền

Mục tiêu:

Giúp người sử dụng chuyển hồ sơ dự thảo văn bản đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi tình hình xem xét của cấp trên thông quan Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Đối tượng thực hiện:

Người sử dụng là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (có liên quan) mới có quyền thực hiện trên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bối cảnh:

Đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế chuyển cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tình hình xem xét của cấp trên và cập nhật tình hình trên hệ thống.

Bước 1: Bạn chọn liên kết "Quản lý xây dựng VBQPPL" màn hình hiển thị như sau:

Bước 2. Bạn chọn liên kết "Tiến trình xử lý", màn hình hiển như sau:

Tại màn hình để thực hiện các chức năng Cập nhật thông tin/ Sửa/ Xóa/ Kết thúc, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 3. Cập nhật thông tin

Bước 3.1. Bạn chọn liên kết "Cập nhật thông tin", màn hình hiển thị như sau:

Tại màn hình bạn nhập thông tin sau:

- Nội dung tóm tắt : Bạn nhập trực tiếp từ bàn phím;

Bước 3.2. Bạn chọn liên kết đính kèm tệp tin, khi đó màn hình hiển thị như sau:


Tại màn hình bạn bấm vào nút "Duyệt" để chọn tệp đính kèm, sau đó bấm nút "OK" lưu lại, nếu không ghi bạn bấm nút "Hủy".

Bước 3.3. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "Lưu lại ", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

Bước 4. Để lưu tất cả các thông tin vừa tạo bạn bấm nút "OK", ngược lại bạn chọn nút "Hủy".

 

Quay lại